Роклята е изработена от 50 метра плат, който е изтъкан специално за случая в турска...
Бахрушинский музей знакомит с историей театрального костюма на рубеже веков