За първи път пред наша публика беше представен проектът „Нур“. Той представлява съчетание от висша...
Птичи трели, ромолене на вода, шумолене на гора – звуци от природата съпроводиха показа на...